نحوه محاسبه عیدی و پاداش

عیدی و سنوات از مزایای شغلی کارمندان است که کارفرما موظف است در پایان سال به آن ها پرداخت کند. پرداخت عیدی سال 1402 به کارمندان بر اساس پایه حقوق کارگران در هر سال تعیین میشود. پرداخت صحیح عیدی و سنوات جزو مهمترین وظایف کارفرما است که در صورت پرداخت نادرست یا سربازکردن از پرداخت مشمول جریمه میشوند. با مقاله ازتا همراه باشید تا نحوه محاسبه عیدی، شرایط پرداخت و قوانین حاکم بر آن را بررسی و تحلیل کنیم.

عیدی سال 1402 به چه کارگرانی تعلق میگیرد؟

عیدی جزو مزایایی است که به کلیه کارگران فارغ از نوع فعالیت و باعت کاری و نوع قرارداد آن ها تعلق میگیرد. یعنی، در یک مجموعه هم به کارمندانی که به صورت پروژه ای فعالیت میکنند و هم به کارمندانی که به صورت تمام وقت فعالیت میکنند عیدی تعلق خواهد گرفت.

فرمول محاسبه عیدی سال 1402 چگونه است؟

طبق قانون کار، کارفرمایان موظفند معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. همچنین، مبلغ عیدی و پاداش نباید از معادل 90 روز حداقل مزد دریافتی کارگران بیشتر باشد. طبق این توضیحات یعنی کارفرما میتواند حداقل به اندازه 60 روز دستمزد و حداکثر به اندازه 90 روز دستمزد به کارمندان عیدی بدهند. با توجه به توضیحات فوق، درمیابیم که شما به عنوان کارگر نمیتوانید انتظار پرداخت حداکثر عیدی را از کارفرما داشته باشید، زیرا این بر عهده کارفرماست که تا چه اندازه به شما عیدی بدهد ولی میتوانید انتظار داشته باشید که حداقل عیدی سال 1402 را پرداخت کند.

برای آن که بتوانید دستمزد کارمندانی که کمتر از یک سال در مجموعه فعالیت کردند را به دست آورید باید از فرمول زیر استفاده کنید.

فرمول محاسبه عیدی سال 1402

(دستمزد ماهانه × (2) ÷ 365) × تعداد روزهای کارکرد در طی سال

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره فرمول محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی در سال 1402  میتوانید مقاله حقوق و دستمزد مراجعه کرده و تمام جزئیات مربوط به آن را دریابید.

 

فرمول محاسبه عیدی سال 1402

مبلغ عیدی در سال 1402

به گزارش سایت تابناک، حداقل عیدی سال 1403 که در  آخرین ماه سال 1402 به آن ها پرداخت میشود معادل 106,165,680 میباشد. با توجه به آن که نرخ افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401 نسبت به سال 1402، 21% افزایش پیدا کرده است. نرخ حقوق و دستمزد در سال 1401 برابر با 56,797,500 بود و دستمزد در سال 1402 معادل است با 73,082,840 است. بنابراین، حداکثر عیدی کارگران در سال 1402، 159,248,520 ریال و حداقل آن 106,165,680 ریال است.

آیا به کارمندانی که کمتر از یک سال تجربه کار دارند عیدی تعلق میگیرد؟

بله، عیدی به تمامی کارمندان تعلق خواهد گرفت حتی اگر یک ماه در یک مجموعه کار کرده باشید؛ حقوق ماهیانه شما ضرب در 2 شده و بر عدد 12 تقسیم خواهد شد. سپس عدد به دست آمده در تعداد ماه های همکاری با کارمند ضرب شده و مبلغ عیدی نهایی کارمند به دست می آید.  در ادامه به بررسی میزان عیدی کارگران با سابقه کمتر از یک سال (به ریال) میپردازیم.

                                                    میزان عیدی سال 1402 کارمندان با سابقه کمتر از یک سال
با کارکرد یک ماه 53,082840
با کارکرد دو ماه 17,451,892
با کارکرد سه ماه 26,177,838
با کارکرد چهارماه 34,903,785
با کارکرد پنج ماه 43,629,731
با کارکرد شش ماه 52,355,677
با کارکرد هفت ماه 61,081,624
با کارکرد هشت ماه 69,807,570
با کارکرد نه ماه 78,533,516
با کارکرد ده ماه 87,259,463
با کارکرد یازده ماه 95,985,409
با کارکرد دوازده ماه 104,711,355

 

آیا به کارمندانی که کمتر از یک سال تجربه کار دارند عیدی میدهند؟

عیدی سال 1402بازنشستگان تامین اجتماعی

عیدی و پاداش آخر سال، جزو مزایایی است که علاوه بر این که مشمول تمامی کارمندان میشود بلکه از کار افتادگان و بازنستگان و مستمری بگیران نیز از آن بهرهمند میشود. شایان ذکر است که گروه بازنستگان، مستمری بگیران با یکدیگر متفاوت هستند و بیمه نیز مبالغ متفاوتی را به آن ها پرداخت میکند. البته در بحث عیدی هر دو گروه مبلغ یکسانی را دریافت میکنند. همانطور که نرخ عیدی کارمندان هر سال بر اساس تغییر حقوق پایه افزایش پیدا میکند، عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز توسط هیئت دولت تعیین میشود. طبق مصوبه هیئت وزیران، مبلغ عیدی سال 1402 بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی با بیست سال سابقه فعالیت یک میلیون  هشتصد هزار تومان تعیین شده است. علاوه بر این، به افرادی که متعهل باشند مبلغ 500 هزار تومان حق عائله مندی و به ازای هر فرزند مبلغ 200 هزار تومان، عیدی تعلق خواهد گرفت.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه محاسبه حق اولاد و کمک هزینه عائله مندی به مقاله حق اولاد مراجعه کنید.

نحوه محاسبه مالیات عیدی در سال 1402

همانطور که در مقاله مالیات حقوق آموختیم، هزینه عیدی معاف از پرداخت مالیات نیست و باید مالیات آن پرداخته شود. در مصوبه 7/1401/200 که در سال 1401 اعلام گردید، مالیات عیدی کارمندانی که حقوق ماهانه آن ها 40 میلیون تومان یا بیش از آن باشد. نحوه محاسبه مالیات عیدی بسیار متفاوت تر از سایر کارمندان که درآمد کمتر از 40 میلیون دارند است.

طبق لایحه بودجه 1402، مالیات عیدی کارمندانی که کمتر از 40 میلیون درآمد دارند دقیقا شبیه به محاسبه مالیات بر حقوق کارمندان است. از این رو فردی که عیدی آن کمتر از 10,000,000 تومان باشد معاف از پرداخت مالیات است اما کارمندی که عیدی او بیش از 10 میلیون تومان باشند به مازاد آن مبلغ مالیات عیدی تعلق خواهد گرفت. به مثال زیر توجه کنید:

کارمندی حقوق ماهانه او 12,000,000 تومان در ماه است. برای محاسبه مالیات عیدی او باید طبق جدول مالیات بر حقوق پیش برویم :

12,000,000 – 10,000,000 = 2,000,000

2,000,000 × 10 % = 200,000

طبق فرمول محاسبه مالیات حقوق، مالیات عیدی کارمند 200,000 تومان است.

به عنوان یک حسابدار خبره، باید به موارد زیر تسلط داشته باشید تا بتوانید عیدی کارمندان را به درستی محاسبه کنید.

طبق معافیت ماده 84، اگر حقوق ماهانه شما کمتر از 10.000.000 تومان در پایان سال برخی از معافیت های شما دست نخورده و استفاده نشده هستند که از مانده این معافیت ها میتوان برای تخفیف مالیات عیدی استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید:

اگر فردی حقوق ماهانه او 8.000.000 تومان باشد، ماهانه 2.000.000 معافیت مالیاتی دارد که استفاده نکرده است که جمع این معافیت برابر میشود با :

2.000.000 * 12 = 24.000.000 تومان

حالا، حداقل میزان عیدی این فرد با کسر بیمه میشود 15.000.000 تومان است و طبق قانون بودجه 1402، عیدی بیش از 10.000.000 تومان مشمول پرداخت مالیات میشود. ولی چون این فرد از اداره مالیات مبلغ 24.000.000 تومان مالیات عیدی طلب دارد؛ بنابراین، از پرداخت 10 درصد مالیات معاف میشود.

مزایای موثر در محاسبه عیدی کدام اند؟

طبق قانون کار، هزینه هایی که میتوانند در محاسبه عیدی تاثیرگذار باشند شامل مزد، فوق العاده ها و سایر مزایای است که کارمند در شغل خود دریافت میکند. مزایای پرداختی ثابت در مشاغل مختلف بنا بر ماهیت شغل متفاوت است. سختی کار، فوق العاده شغل، شرایط بد آب و هوایی، مزایای سرپرستی و… جزو رایج ترین مزایای شغلی است. در صورتی که در کارگاه هایی مشغول به فعالیت هستید، که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد پایه و در مشاغلی که فاقد طبقه بندی مشاغل هستند، مزد ثابت ماهانه جزو عیدی محاسبه میشود.

مزایای غیر موثر در محاسبه عیدی کدام اند؟

طبق تبصره 3 ماده 36 قانون کار، مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیشود. بنابراین، مزایایی که جزو مزد ثابت محسوب نشود جزو مزایایی است که هیچگونه تاثیری در محاسبه عیدی ندارد.

نحوه محاسبه عیدی کارگران نیمه وقت چگونه است؟

طبق ماده 39 قانون کار، مزد و مزایایی کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود و عیدی و پاداش نیز به همین شکل محاسبه میشوند. اگر به صورت پروژه ای مشغول به کار هستید، در مقاله مالیات قرارداد پیمانکاری میتوانید با جزئیات نوع قرارداد و نحوه محاسبه مالیات در قراردادهای پیمانکاری آشنا شوید.

عیدی و پاداش باید چه زمانی پرداخت شود؟

طبق ماده قانونی مربوطه کارفرمایان موظفند به کارمندان خود در پایان سال عیدی بدهند. طبق این ماده قانونی کارفرما موظف است که عیدی و پاداش را در آخر سال پرداخت کند و کارمندان نمیتوانند مبلغ عیدی خود را در اواسط سال طلب کنند. ولی در شرایطی که خود کارفرما این امکان را فراهم کند که عید کارمندان را به تعداد ماهی که در مجموعه فعالیت داشتند بپردازند و مابقی آن هم در پایان سال بپردازند؛ مشکلی وجود نخواهد داشت.

به عنوان مثال؛ کارفرما، اعلام میکند که مبلغ عیدی و پاداش کارمندان در سال 1402 را در مهر ماه سال 1402پرداخت میکند. در این صورت کارفرما میتواند عیدی 6 ماه که کارمندان در شرکت حضور داشتند را پرداخت کند و سپس مبلغ عیدی 6 ماه دوم را در پایان سال 1402 پرداخت میکند.

 

عیدی و پاداش چه زمانی پرداخت میشود؟

نتیجه گیری

پرداخت عیدی و سنوات از مهمترین وظابیف مدیران هر سازمان است. تمامی کارفرمایاین موظفند در پایان سال به تمامی کارمندان خود عیدی و پاداش بدهند فارغ از آن که نوع قرارداد کارمندان و مدت زمان فعالیتشان. همه و همه کارمندان به تعداد روزهای کارکردشان در مجموعه عیدی و پاداش دریافت میکنند.

 عدم پرداخت عیدی و پاداش برای کارفرمایاین دردسر ساز خواهد شد. شرکت حسابداری اَزتا با بیش از 35 سال سابقه فعالیت در حوزه خدمات حسابداری و مالیاتی میتواند در این حوزه به تمام کارفرمایان گرامی مشاوره مالیاتی ارائه دهد تا بتوانند در راس زمان مقرر تمامی امور مربوط به پرسنل که شامل ارسال لیست حقوق و دستمزد، مالیات حقوق و …. را به نحو احسن انجام دهند. در این مقاله پس از آشنایی کامل با عیدی و قواینن حاکم بر آن؛ با نحوه محاسبه عیدی برای کارمندان متناسب با تعداد ماه های کاری شان نیز آشنا شدیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *