يکي از مهم‌ترين مسائلي که هر کارمند و کارگر ادارات دولتي و خصوصي با آن مواجه است، نحوه استفاده از مرخصي‌هاي اداري و شيوه اجراي آن‌ها است. در قانون، شيوه‌هاي متفاوتي براي گرفتن مرخصي وجود دارد که به مرخصي استعلاجي، استحقاقي، فوت اقوام درجه يک مانند پدر، مرخصي عروسي و… تقسيم مي‌‌شود. براي آشنايي با قوانين مربوط به انواع مرخصی در قانون، مرخصی استعلاجي، ساعتي، استحقاقي و بدون حقوق ادارات دولتي و خصوصي اين مطلب را بخوانيد.

قبل از آن می‌توانید با تماس با شرکت حسابداری اَزتا، هرگونه سوالی که درمورد انواع مرخصی در قانون و… دارید را با مشاوران ما درمیان بگذارید و جواب خود را در لحظه دریافت کنید. یا با پرکردن مشاوره مالیاتی رایگان این امکان را به ما می‌دهید که در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

Table of Contents

تعريف مرخصی چيست؟ انواع مرخصی در قانون؟

مرخصي عبارت است از حقي که براي کارگر در ترک کار براي روزهاي غيرتعطيل در نظر گرفته شده است و اين حق از ديرباز براي کارگر و کارمند به رسميت شناخته شده و در قانون کار جمهوري اسلامي ايران مورد تأکيد قرار گرفته است.

گرفتن مرخصي از کارفرمايان يکي از دغدغه‌هاي اساسي کارکنان و کارگران خود به شمار مي‌رود و گاهي پيش آمده است که افراد براي انجام کاري نياز ضروري به گرفتن مرخصي دارند اما با مخالفت کارفرماي خود مواجه مي‌شوند؛ در حالي که برابر قانون گرفتن مرخصي حق بديهي و طبيعي هر فرد در طول ايام کار به شمار مي‌رود. قانون کار جمهوري اسلامي ايران با ذکر مواردي نحوه گرفتن انواع مرخصی در قانون را تشريح کرده است.

انواع مرخصی در قانون کار و نحوه محاسبه آن ها

مرخصي استحقاقي، مرخصي استعلاجي، مرخصي ازدواج، مرخصي فوت، مرخصي بين تعطيلي، مرخصي زايمان، مرخصي حج، مرخصي بدون حقوق و مرخص پاس شير انواع مرخصي هستند که در ادامه در مورد هر کدام توضيحاتي ارائه مي‌دهيم و بیشتر در مورد انواع مرخصی در قانون صحبت می‌کنیم.

نحوه محاسبه انواع مرخصی در قانون کار – فرمول محاسبه مرخصي کارکنان

يکي از مواردي که در حقوق و دستمزد بايد به آن توجه شود نحوه محاسبه مرخصي است. نحوه محاسبه مرخصي در قانون کار بدين شکل است که براي محاسبه هر کدام از انواع مرخصي بايد به شکلي جداگانه عمل کرد، چرا که فرمول محاسبه انواع مرخصی ذر قانون با هم متفاوت است. در واقع فرمول محاسبه مرخصي کارکنان که بتوانيد با يک فرمول انواع مرخصی را محاسبه کنيد وجود ندارد.

در ادامه در مورد هر يک از انواع مرخصی در قانون توضيحات جامعي ارائه داده‌ايم که از شما دعوت مي‌کنيم حتماً اين موارد را مطالعه کنيد. با مطالعه توضيحات مربوط به انواع مرخصي به ديد بهتري نسبت به نحوه محاسبه انواع مرخصی در قانون کار نيز مي‌رسيد.

مرخصي ازدواج و مرخصي فوت در قانون کار

کليه کارگران در صورت ازدواج دائم، فوت همسر، پدرو مادر و فرزندان مي‌توانند از 3 روز مرخصي با حقوق به عنوان مرخصي ازدواج يا مرخصي فوت استفاده کنند (ماده 73). مشمول اين قانون در مورد ازدواج دائم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداري از 3 روز مرخصي با استفاده از مزد را خواهند داشت. مرخصي ازدواج و مرخصي فوت هر دو با مرخصي استحقاقي تفاوت دارند و به طور جداگانه محاسبه مي‌شوند.

طبق قوانین مربوط به انواع مرخصی در قانون کار استفاده از مرخصي ازدواج و مرخصي فوت به هيچ وجه به عنوان مرخصي استحقاقي محاسبه نمي‌شود. ضمناً طبق ماده 73 قانون کار، زمان استفاده از اين مرخصي‌ها همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و يا ازدواج دائم بوده و قابل انتقال نيستند. بنابراين نمي‌توان مرخصي ازدواج يا مرخصي فوت را به زماني ديگر منتقل و از آن استفاده کرد.

مرخصي استحقاقي چيست؟ مشاغل معمولي و يا سخت و زيان آور؟

مرخصي سالانه يا مرخصي استحقاقي تعطيلات با حقوق اعطا شده توسط کارفرمايان به کارکنان اطلاق مي‌‌شود. بسته به کارفرما ممکن است سياست‌هاي متفاوت براي تعداد روز ارائه شود و کارمند مجبور به هماهنگي با کارفرما باشد. اکثريت قريب به اتفاق کشورها امروز قانون حداقل پرداخت مرخصي سالانه را دارند. کارگران برابر قانون کار در هر ماه 2.5 روز مرخصي در کار‌هاي عادي طلب دارند. اين عدد در سال مي‌‌شود 192 ساعت که معادل 26 روز است.

به اين مرخصي، مرخصي استحقاقي مي‌‌گويند که چهار جمعه در هر ماه هم به آن اضافه مي‌‌شود. با آموزش حسابداری و آموختن حقوق و دستمزد مي‌توانيد اطلاعات بيشتري در مورد نحوه محاسبه حقوق و مزاياي کارگران به دست آوريد.

14 نکته مهم در مورد مرخصي استحقاقي

1-روز جمعه، روز تعطيل هفتگي کارگران با استفاده از مزد است. (ماده 62)

2-کارگران علاوه بر تمام تعطيلات رسمي کشور، يک روز ديگر هم تعطيلند و آن تعطيلي 11 ارديبهشت، روز کارگر است که کارفرمايان نبايد در اين روز کارگران را به خدمت بگيرند يا وادار به کار کنند. ضمن آنکه حقوق و دستمزد و اضافه کار روز تعطيل کارگر بايد محاسبه شود. (ماده 63)

3-مرخصي استحقاقي 26 روز در سال است که با احتساب 4 روز جمعه 30 روز مي‌شود. (ماده 64)

4-ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. (ماده 64 قانون کار)

5-براي کار کمتر از يکسال مرخصي به نسبت مدت کار محاسبه مي‌شود. (ماده 64)

6-کارگر تنها مي‌تواند 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره نمايد. (ماده 66)

7-در صورت تنظيم مرخصي کارگران (سه ماه آخر هر سال براي سال بعد با تاييد شوراي اسلامي کار) در روزهاي سال امکان جابجايي مرخصي بين خود کارگران وجود دارد. (ماده 69)

8-در صورت عدم توافق کارگر و کارفرما در مورد زمان مرخصي کارگر، نظر اداره کار و امور اجتماعي محل لازم الاجراست. (ماده 69)

9-در صورت بازنشستگي، ازکارافتادگي کلي، تعطيلي کارگاه يا فوت کارگر، مطالبات بابت مرخصي استفاده نشده به کارگر يا ورثه پرداخت مي‌شود. (ماده 71)

10-در صورت استعفا و ترک کار، مطالبات بابت مرخصي‌هاي باقيمانده به کارگر تعلق نمي‌گيرد.

11-نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرايط برگشت آن‌ها به کار پس از استفاده از مرخصي با توافق کتبي کارگر يا نماينده قانوني او و کارفرما تعيين مي‌‌شود. (ماده 72)

12-کارگران کارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد بر اساس ميانگين کارمزد در روزهاي کارکرد آخرين ماه را دارند. (ماده 34)

13-کارگران کارمزد براي روز‌هاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه ميانگين کارمزد آن‌ها در روز‌هاي کار کرد، آخرين ماه کار آن‌ها است. مبلغ پرداختي هم نبايد کمتر از حداقل مزد قانوني باشد. (ماده 43)

14-مرخصي‌هاي روزهاي پنجشنبه،بستگی به عذف شرکت و میزان ساعت کار در روز پینجشنبه دارد.

 

(( می‌توانید با تماس با شرکت حسابداری اَزتا، هرگونه سوالی که درمورد انواع مرخصی در قانون و… دارید را با مشاوران ما درمیان بگذارید و جواب خود را در لحظه دریافت کنید. یا با پرکردن مشاوره رایگان حسابداری این امکان را به ما می‌دهید که در اسرع وقت با شما تماس بگیریم. ))

ذخيره مرخصي استحقاقي کارگران چیست؟ (ذخیره مرخصی کارمندان)

مدت زمان مرخصي استحقاقي، جمعاً به مدت يک ماه است که نحوه استفاده از مرخصي، با توافق کارگر يا کارمند با کارفرما مشخص خواهد شد. با اين حال، گاهي کارگر فرصت نمي‌کند و يا نمي‌خواهد که از همه مدت مرخصي استحقاقي خود استفاده کند و قصد دارد تا مدتي از آن را ذخيره کرده تا در سال بعد از آن استفاده کند و يا وجوه مربوط به مرخصي ذخيره شده را دريافت نمايد.

در اين رابطه مي‌توان اين سؤال را مطرح کرد که چه مدت از مرخصي استحقاقي قابليت ذخيره شدن را دارد؟

پاسخ به سؤال مذکور، ضمن ماده 66 انواع مرخصی در قانون کار مورد اشاره قرار گرفته است که با تاکيد بر حفظ سلامتي نيروي کار از طريق برخورداري از مرخصي چنين مقرر داشته است: ” کارگر نمي‌تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره کند ”.

بنابراين، حتي اگر کارگر يا کارمند اصلاً از مرخصي استحقاقي خود استفاده نکند، بيشتر از نه روز آن ذخيره نخواهد شد. يکي از مواردي که در نحوه ارسال ليست ماليات حقوق بايد مورد توجه قرار بگيرد، تفکيک مواردي مانند هزينه‌هاي پرداخت شده براي مرخصي است.

مرخصي استحقاقي در مشاغل معمولي و سخت و زيان آور چطور محاسبه مي‌شود؟

به استناد ماده 65 قانون کار مرخصي ساليانه کارگراني که به کارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته است. استفاده از اين مرخصي، حتي الامکان در دو نوبت و در پايان هر شش ماه کار صورت مي‌گيرد. قابل ذکر است در مشاغل سخت و زيان آور ميزان مرخصي استحقاقي افزايش مي‌يابد و به 5 هفته در سال (تقريباً 3 روز در ماه) مي‌رسد.

با اين حال ماده 65 قانون کار تصريح دارد که حتي الامکان در مورد اين مشاغل استفاده از مرخصي بايد در دو نوبت در طول سال صورت گيرد. با استفاده از بهترين نرم افزار حسابداري مي‌توان به راحتي مرخصي استحقاقي را محاسبه کرد.

مرخصی استعلاجی

 سوال مهمی که ذهن بسیاری از افراد را به خود درگیر میکند این است که مرخصي استعلاجي چيست؟ مرخصي ايام بيماری

يکي از مرخصي‌هاي چالش برانگيز کارگران مرخصي استعلاجي است که بايد به تأييد سازمان تأمين اجتماعي برسد.

در قانون کار هيچ محدوديتي براي گرفتن مرخصي استعلاجي کارگران مشمول قانون کار پيش بيني نشده و به هر ميزان که پزشک معالج تجويز کرده باشد، امکان استفاده از مرخصي استعلاجي وجود دارد؛ منتها اين نوع مرخصي اعم از کوتاه مدت يا بلندمدت تابع ضوابط و مقررات قانون تأمين اجتماعي است.

به نحوي که مدت مرخصي استعلاجي بايد توسط پزشک معتمد و معالج و يا کميسيون پزشکي سازمان تأمين اجتماعي تأييد شود تا هم جزو سوابق کار و بازنشستگي کارگران به شمار آيد و هم مشمول پرداخت غرامت و دستمزد شود. (ماده 74 قانون کار و 59 قانون تأمين اجتماعي)

سقف مرخصي استعلاجي چهار ماه است ولي اگر پزشک معتمد و شوراي عالي پزشکي تائيد کنند و مرخصي به يک سال برسد و بيماري صعب الاعلاج باشد کارگر را بازنشسته مي‌کنند.

مرخصي استعلاجي کمتر از 3 روز در قانون کار

طبق قانون براي مرخصي استعلاجي سقفي در نظر گرفته نشده است. در واقع با توجه به نا مشخص بودن نوع بيماري و مدت زماني که براي درمان موردنياز است سقفي براي مرخصي استعلاجي وجود ندارد و تا زماني که پزشک يا مراجع ذيصلاح تأمين اجتماعي مرخصي استعلاجي را تأييد کنند مرخصي مي‌تواند ادامه داشته باشد.

مرخصي استعلاجي در صورتي که در هر نوبت کمتر از 7 روز باشد يا در طول سال کمتر از 15 روز باشد تأييد پزشک معالج براي آن کافي است. در صورتي که مدت استراحت از 15 روز فراتر برود بايد براي مرخصي از 15 تا 60 روز بايد مورد تأييد پزشک معتمد سازمان قرار بگيرد. براي مدت‌هاي بيشتر از 60 روز نيز بايد مرخصي استعلاجي به تأييد شوراي پزشکي تأمين اجتماعي برسد.

شرايط استفاده از مرخصي استعلاجي

لازم به ذکر است که بر اساس قوانین مرتبط با انواع مرخصی در قانون کار، مرخصي استعلاجي يکي از موارد تعليق قراداد کار محسوب مي‌شود. به همين دليل، در صورتي که مشمولان قانون کار از مرخصي‌هاي استعلاجي استفاده نمايند، قرارداد کار وي به قوت خود باقي خواهد ماند و کارگر مي‌تواند پس از اتمام مرخصي استعلاجي، به کار سابق خود باز گردد.

جزييات و شرايط مربوط به استفاده از مرخصي استعلاجي در قانون کار مورد اشاره قرار نگرفته است؛ بلکه تنها حکمي که در اين خصوص مورد پيش بيني قرار گرفته، ماده 74 قانون کار است که به موجب آن ” مدت مرخصي استعلاجي، با تأييد سازمان تأمين اجتماعي، جزو سوابق کار و بازنشستگي کارگران محسوب خواهد شد ”.

بر اين اساس، شرايط استفاده از اين مرخصي در قانون تأمين اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است که به موجب بند 7 ماده 2 اين قانون، ” بيماري، وضع جسمي يا روحي است که انجام خدمات درماني را ايجاب مي‌کند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به کار مي‌شود ”. بنابراين، در مواردي که کارمند و يا کارگر دچار بيماري شود که مرخصي استعلاجي را ايجاب کند، مي‌تواند از اين مرخصي استفاده نمايد.

مرخصي ساعتي چيست و سقف مجاز آن چقدر است؟

مرخصي ساعتي بخشي از مرخصي استحقاقي بوده و از ميزان آن کسر مي‌شود و فرد براي برخي کارهاي روزانه از آن استفاده مي‌کند که در کارگاه‌ها و شرکت‌هاي مختلف متفاوت است. در برخي شرکت‌ها دو ساعت و برخي ديگر تا 5 ساعت و حتي 6 ساعت در روز هم مجاز است اما در هر صورت جمع مرخصي‌هاي ساعتي زماني که به 8 ساعت برسد، يک روز مرخصي محسوب مي‌شود.

افراد معمولاً در صورت وجود کارهاي خيلي ضروري يا کارهاي اداري که نياز به مراجعه صبح دارد از اين نوع تعطيلي کاري استفاده مي‌کنند.

نکته ديگر اينکه اگر در شرکتي افراد ساعات کاري روز پنجشنبه را موظف باشند در طول هفته پر کنند و به صورت توافقي پنجشنبه تعطيل باشد بنابراين استفاده از مرخصي استحقاقي در طول هفته نيابد بيشتر از مجموع ساعات کاري موظفي گردد و اگر ميزان مرخصي ساعتي بيشتر از کل مرخصي استحقاقي در طول ماه شود در واقع حکم مرخصي بدون حقوق و کسر از کار را خواهد داشت و کارفرما مي‌تواند براي آن ساعت بيمه هم پرداخت نکند.

ماده 70 قانون کار مي‌‌گويد، مرخصي کمتر از يک روز کار جزو مرخصي استحقاقي منظور مي‌‌شود. در برخي ادارات و سازمان‌ها عنوان «مرخصي کمتر از دو ساعت و سه ساعت» براي انجام کار‌هاي ضروري کارگران تعريف شده که بيش از آن، مرخصي يک روز کامل محاسبه مي‌‌شود.

انواع مرخصی در قانون ؛ مرخصي بين تعطيلي؛ چالش کارمندان

گاهي براي مثال بعد از تعطيلي جمعه يکشنبه و دوشنبه هم تعطيل رسمي اعلام مي‌شود و شاغل تمايل دارد که شنبه را هم از تعطيلي کاري استفاده کند. در صورت انجام اين کار، روزهاي يکشنبه و دوشنبه تعطيل رسمي بوده اما شنبه، جزو مرخصي استحقاقي فرد محسوب شده و از آن کسر مي‌گردد که اصطلاحا در قانون مرخصی بين التعطيلي گفته مي‌شود.

مرخصي زايمان چند روز است و چند بار قابل استفاده است؟

طبق ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوب 92/03/20 مدت مرخصي زايمان زنان شاغل در بخش‌هاي دولتي وغير دولتي 9 ماه تمام است. همسران افراد ياد شده (زنان شاغل) نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي با استفاده از مزد) علاوه بر مرخصي‌هاي استحقاقي از بدو تولد نوزاد برخوردار مي‌شوند.

مرخصي زايمان

البته لازم به ذکر است که در بخش خصوصي و شرکت‌هاي مشمول قوانين صندوق تأمين اجتماعي همچنان مرخصي زايمان برمبناي 6 ماه به زنان شاغل تعلق مي‌گيرد و مرخصي اجباري همسران آن‌ها نيز تنها در صورت تأييد کارفرما قابل استفاده است. مرخصي زايمان جزو سوابق زن کارگر محسوب و در اين مدت از طرف سازمان مذکور غرامت ايام بارداري به بيمه شده پرداخت مي‌شود. (ماده 67)

مرخصي بارداري و زايمان کارگران زن 9 ماه است. حقوق اين ايام، توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود و کارفرما در ليست وارد مي‌کند. براساس تبصره 1، ماده 75 قانون کار پس از پايان مرخصي زايمان، کارگر زن به کار سابق خود باز مي‌گردد و اين مدت با تائيد سازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي‌شود.

مرخصي حج در قانون کار؛ مرخصي بدون حقوق

مرخصي حج يکي ديگر از انواع مرخصی در قانون کار است. هر کارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت کار خويش فقط براي يک نوبت يک ماه به عنوان استحقاقي استفاده نمايد. قانون کار مي‌گويد، هر کارگر حق دارد در تمام مدت کار خود تنها براي يک نوبت به منظور اداي فريضه حج واجب تمتع يک ماه مرخصي حج بگيرد.

کارگر مي‌تواند از  روز مرخصي تحت عنوان «مرخصي استحقاقي» به شرطي که 30 روز مرخصي ذخيره داشته باشد، بهره‌مند شود و چنانچه مرخصي طلب نداشته باشد بايد از مرخصي حج به صورت بدون حقوق استفاده کند.

مرخصي بدون حقوق طبق قانون کار به چه شکل است؟

مرخصي بدون حقوق حداکثر 2 سال است. در طول مرخصي بدون حقوق قرارداد کار به حال تعليق در مي‌آيد و پس از مرخصي، کارگر به کار سابق خود بازمي‌گردد.

ماده 16 قانون کار درباره مرخصي بدون حقوق است. استفاده از اين مرخصي بايد با موافقت کارفرما صورت بگيرد، چون نظر قانونگذار در خصوص قرارداد کارگراني که مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي يا ديگر مرخصي‌هاي بدون حقوق استفاده مي‌کنند، اين است که قرارداد کار به حال تعليق درآيد و پس از آن کارگر به کار سابق باز گردد.

مرخصي بدون حقوق

موارد استفاده از مرخصي بدون حقوق شامل تحصيل، انجام سفر‌هاي طولاني، امور شخصي، گرفتاري‌هاي خانوادگي، تغيير کار و گذراندن دوره آزمايشي براي کار جديد است. مرخصي بدون حقوق حداکثر دو سال است که در صورت استفاده از مرخصي تحصيلي، به مدت دو سال ديگر قابل تمديد است.

از مرخصي‌هاي بدون حقوق، مرخصي تحصيلي است که به مدت دوسال ديگر قابل تمديد است. در موارد فوق بايد درخواست به کارفرما ارائه و مورد موافقت قرار گيرد. چنانچه کارگر استحقاقي نداشته باشد و از طرفي نياز به مرخصي داشته باشد مجاز است با موافقت مسئول ذيربط از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد و سقف استفاده از آن در طول سال، يک ماه است.

مرخصي پاس شير در قانون کار

براساس ماده 6 قانون ترويج تغذيه نوزاد با شير مادر و نيز حمايت از مادران شيرده، کارگر زن مجاز است براي مدت دو سال، يعني تا دو سالگي نوزاد روزانه به مدت يک ساعت از مرخصي ساعتي به منظور شيردهي به نوزاد استفاده کند. لازم به ذکر است که اين زمان مي‌تواند در ابتداي شروع ساعت کاري و يا در انتهاي ساعات کاري در نظر رفته شود.

ضمناً براي مادراني که صاحب فرزندان دو قلو يا چند قلو هستند روزانه به مدت دو ساعت از مرخصي ساعتي مي‌توانند برخوردار شوند.

مرخصي‌هاي استفاده نشده چيست؟

براساس ماده 66 قانون کار، کارگر نمي‌تواند بيش از 9 روز از مرخصي ساليانه خود را ذخيره کند و اگر شخصي در طول سال از استفاده نکند، مي‌تواند کل مبلغ مربوط به انواع مرخصي خود را از شرکت دريافت نمايد، اما اگر بخواهد مي‌تواند 9 روز آن را ذخيره کند و مابقي آن بايد در پايان سال به کارگر پرداخت شود.

معمولاً درشرکت هاي خصوصي، در پايان سال همزمان با محاسبه عيدي با استفاده از فرمول محاسبه عيدي و واريز آن، مرخصي‌هاي کارمندان نيز واريز مي‌شوند. براساس قانون مديريت خدمات کشوري کليه کارکنان دولتي مجاز به ذخيره مرخصي خود تا سقف 15 روز هستند.

مرخصي همواره مي‌تواند به عنوان يک عامل تشويقي براي کارمندان محسوب شود و همکاري کارفرمايان با آن‌ها براي استفاده از انواع مرخصی در اين زمينه راهگشاست. در هر حال رفتن کارمندان به مرخصي سبب افزايش انرژي و روحيه‌ي آن‌ها مي‌شود و قادر خواهند بود با خلاقيت بيشتري مسائل و موضوعات مربوطه را پيش ببرند.

آيا مبلغ مرخصي به ورثه کارگر تعلق مي‌گيرد؟

در صورت فوت کارگر ميزان مرخصي باقيمانده وي بر حسب حقوق روزانه محاسبه و به ورثه آن پرداخت مي‌شود البته براي دريافت اين مبلغ بايد مراحل قانوني وراثت طي گرديده و تعداد وراث و يا قيم آن‌ها کاملاً مشخص باشد و مبلغ طبق قوانین مرتبط با انواع مرخصی در قانون به آن‌ها پرداخت مي‌شود.

البته اگر روزهاي ذخيره داشته باشد در غير اين صورت چيزي به ورثه تعلق نخواهد گرفت و در صورت از کارافتادگي کارگر و يا بازنشستگي يا تعطيلي کارگاه ميزان مرخصي‌هاي باقيمانده محاسبه و به فرد پرداخت مي‌شود. پرداخت مبلغ تعطيلي کاري در اين مواقع به صورت جداگانه صورت نمي‌گيرد بلکه در کنار محاسبه ساير حق و حقوق کارگر اين موضوع هم بررسي و محاسبه شده و به مجموع طلب شخص افزوده مي‌شود.

شما می‌توانید در صورتیکه هنوز سوالی در مورد انواع مرخصی در قانون کار و نحوه محاسبه آن دارید، با شرکت حسابداری اَزتا ارتباط بگیرید.

نتیجه گیری:

در این مقاله با انواع مرخصی و شرایط پرداخت آن آشنا شدیم. بحث مرخصی مانند بحث حقوق، سنوات و مزایا جزو امور مربوط به پرسنل سازمان محسوب میشود. امور پرسنلی از اهمیت بسیار زیادی برای تمامی شرکت ها برخوردار است زیرا علاوه بر آن که تاثیر مستقیم بر روی کیفیت عملکرد پرسنل دارد، انجام صحیح حساب و کتاب های مربوط به پرسنل نیز باعث تنظیم صحیح ساختار مالیاتی شرکت خواهد شد. شرکت حسابداری در کرج اَزتا بیش از 25 سال است که در حوزه خدمات مشاوره مالیاتی و خدمات حسابداری فعالیت دارد. برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره خدمات اداری و پرسنلی لطفا با شماره 90004656 تماس حاصل فرمایید.

 

منبع: سپیدار سیستم

 

4 دیدگاه

  • با توجه به سختی شرایط زندگی برای حداقل 70 درصد اقشار جامعه و الزام به داشتن شغل و تلاش بیشتر برای کسب درآمد، داشتن آگاهی کافی در مورد قوانین اداره کار در همه امور و در خصوص انواع مرخصی و ماموریت، حداقل دانشی است که عموم کارکنان و کارگران و مخصوصا کارفرمایان به آن نیاز دارند.

    در پناه خدا

    • درود فراوان، کاملا با شما موافقم. کسب آگاهی درباره حق و حقوق کارمندان مانند قراردادهای کاری، انواع مرخصی و… میتواند هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان مفید و کارساز واقع شود.

    • ضمن سلام وخسته نباشید،،بنده دریکی ازشرکتهای پتروشیمی درمنطقه انرژی پارس جنوبی به مدت 17سال مشغول به انجام وظیفه هستم،که متاسفانه این اواخر بامشکلات درمانی موادمخدر که به اثبات مصرف دارو رسید،تامصرف موادمخدر ضمن تعلیق ازکارو انجام فراینددرمان بدون حقوق وبازگشت پس ازچهارماه،، مشکل اینجاست که ازانجام کار قبلی جلوگیری وبه پایین ترین سطح کاری یعنی خدمات وجمع آوری زباله های صنعتی،درسطح سایت تنزل دادند،ازنظر روحی بسیارآسیب پذیرشده ام،،به ناچار باپیچسدن جفیه وگذاشتن کلاه وماسک مبادرت به انجام امورمیکنم،،،چه کنم😞

  • ضمن سلام وخسته نباشید،،بنده دریکی ازشرکتهای پتروشیمی درمنطقه انرژی پارس جنوبی به مدت 17سال مشغول به انجام وظیفه هستم،که متاسفانه این اواخر بامشکلات درمانی موادمخدر که به اثبات مصرف دارو رسید،تامصرف موادمخدر ضمن تعلیق ازکارو انجام فراینددرمان بدون حقوق وبازگشت پس ازچهارماه،، مشکل اینجاست که ازانجام کار قبلی جلوگیری وبه پایین ترین سطح کاری یعنی خدمات وجمع آوری زباله های صنعتی،درسطح سایت تنزل دادند،ازنظر روحی بسیارآسیب پذیرشده ام،،به ناچار باپیچسدن جفیه وگذاشتن کلاه وماسک مبادرت به انجام امورمیکنم،،،چه کنم😞

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *